home
 

Seniorenresidenz Mirabell - Adaptierung Pflegetrakt 2.OG mit Terrasse

Seniorenresidenz Mirabell - Terrassenanschluß

Seniorenresidenz Mirabell - Terrassenkonstruktion

Seniorenresidenz Mirabell - konstruktiver Sonnenschutz

Seniorenresidenz Mirabell - Terrassenkonstruktion

Projektinformationen